LINDSAYVANRIJN.NL

BELEEF

Boijmans in de Oorlog. Kunst in de Verwoeste Stad.

Museum Boijmans Van Beuningen, 13/10/2018 – 27/01/2019. https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/boijmans-in-de-oorlog Museum Boijmans Van Beuningen streeft openheid van zaken te geven over de eigen geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog. Met de tentoonstelling Boijmans in de Oorlog. Kunst in de Verwoeste Stad staat het museum stil bij het eigen verleden. Het functioneren van het toenmalige Museum Boymans wordt belicht, met in het bijzonder aandacht voor de rol van de succesvolle en omstreden directeur Dirk Hannema. In zijn positie als museumdirecteur werd Hannema tijdens de oorlog voor grote dilemma’s gesteld. In de onderzoeksfase van de tentoonstelling heb ik mij met name gericht op de tentoonstellingen die in de oorlogsjaren hebben plaatsgevonden in Museum Boymans. Ondanks de omstandigheden zijn er in deze periode 44 tentoonstellingen georganiseerd, waarvan er vier kunnen worden geduid als Duitse propagandatentoonstellingen. Aangezien het grootste deel van de collectie was opgeborgen, was er voornamelijk nog grafiek, negentiende-eeuwse schilderkunst en eigentijdse Rotterdamse kunst te zien. In het specifiek heb ik mij toegespitst op de tentoonstellingen met werk van Rotterdamse kunstenaars, welke gedeeltelijk door de kunstenaar Herman Bieling werden georganiseerd. Mijn onderzoeksresultaten heb ik verwerkt tot een schematische weergave waar per tentoonstelling titel, data, organisator, kunstenaars, catalogi, affiche en aanvullende opmerkingen kunnen worden teruggevonden. Daarnaast heb ik meegewerkt aan de creatie van een tijdlijn voor in de tentoonstellingszalen. Er is naar gestreefd het onderzoek voor de tentoonstelling te vertalen in een overzichtelijke tijdlijn, welke is opgedeeld in drie niveaus: (inter)nationaal, Museum Boymans en Rotterdam. Dit was een grote uitdaging: hoe kan een onderzoek worden vertaald in korte en bondige gebeurtenissen welke kunnen worden opgenomen in een tijdlijn? Het heeft mij veel geleerd over het inzichtelijk maken van onderzoek voor een breed publiek. Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling verschijnt er een Boijmans Studie. Deze publicatie is getiteld ‘Omstreden Verleden. Museum Boijmans Van Beuningen en de Tweede Wereldoorlog’ en is geschreven door dr. Ariëtte Dekker. Voor deze studie heb ik de beeldredactie gedaan.          

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2020 LINDSAYVANRIJN.NL

Thema door Anders Norén