LINDSAYVANRIJN.NL

BELEEF

In Search of Scents Lost

Vrije Universiteit Amsterdam, 01/01/2016 – 01/07/2016.

Tijdens het tweede jaar van mijn Bachelor heb ik in het kader van het VU Honours Programme meegewerkt aan het PhD project ‘In Search of Scents Lost – (Re-)constructing the Aromatic Heritage of the Avant-garde’ van kunst- en geurhistorica Caro Verbeek. Onderzocht wordt welke rol geur heeft gespeeld in de kunstpraktijken van de avant-garde, zoals de Futuristen, Symbolisten en Surrealisten. 

Mijn deelonderzoek heeft zich toegespitst op het Futurisme. Via hun manifesten heb ik kunnen reconstrueren hoe deze kunstenaars over geuren schreven. Een interessante opgave, aangezien er vrijwel geen vocabulaire bestaat om over kunst te praten. In het Nederlands kent men enkel het woord ‘muf’. Om geuren toch te kunnen beschrijven, wordt er vaak gebruik gemaakt van andersoortige woorden zoals ‘hard’ en ‘zoet’. De Futuristen maakten vaak gebruik van zelfverzonnen woorden. 
Tijdens mijn onderzoek ben ik gestuit op één van de weinige prominente vrouwelijke Futuristen, de danseres en kunstenares Valentine de Saint-Point. Ook zij schreef manifesten en bovenal hield zij performances waar zij onder andere gebruik maakte van exotische geuren. In het wer van Saint-Point kwamen verschillende kunstdisciplines samen en dit is het focuspunt van mijn deelonderzoek geworden. Het heeft geresulteerd in een onderzoek naar feminisme, (exotische) geuren, synesthesie en performance kunst. 

Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de opzet van de tentoonstelling Aromatic Art (Re-)Reconstructed: In Search of Lost Scents (2017), welke is voortgekomen uit het PhD project en plaatsvond in de tentoonstellingsruimte van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de tentoonstelling kwamen verschillende manieren van het betrkken van geuren in de kunst aan bod. Zo was er een geur ontwikkelt bij een werk uit de collectie van het Rijksmuseum, namelijk De slag bij Waterloo van Jan Willem Pieneman uit 1824. Ook werd er door middel van documentatiemateriaal en gereconstrueerde geuren aandacht besteedt aan de olfactieve praktijken van de Futuristen en Surrealisten. Daarnaast werd er werk van hedendaagse geurkunstenaars geëxposeerd, zoals een recreatie van de geur van de maan van de kunstenaars Sue Corke en Hagen Betzwieser. 

Mijn betrokkenheid bij dit project heeft mij ervan bewust gemaakt dat kunst niet per definitie enkel visueel hoeft te worden ervaren. Hier was ik mij voorheen niet voldoende van bewust. Het leren over olfactieve kunst heeft mijn nieuwsgierigheid naar een meerzintuigelijke ervaring van kunst aangewakkerd. Welke rol kunnen de zintuigen voelen, horen, ruiken en proeven naast het zintuig zien spelen in de beleving van kunst? Dit is een vraag die mij veel bezighoudt en war ik graag meer onderzoek naar zou willen doen.

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2020 LINDSAYVANRIJN.NL

Thema door Anders Norén